24 ΩΡΕΣ - 7 ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ & ΝΟΣΗΛΕΙΑ
Μαρτίνης Δημήτρης

Μαρτίνης Δημήτρης

Υπεύθυνος Κτηνίατρος
Ενδοσκοπικό Τμήμα

Ενδοσκοπικό Τμήμα

Το ενδοσκοπικό τμήμα περιλαμβάνει μία ενδοσκοπική αίθουσα, ενώ οι ενδοσκοπικές εξετάσεις εκτελούνται με τους ασθενείς υπό γενική εισπνευστική αναισθησία.

Ενδοσκοπικός Εξοπλισμός της Πλακεντία Κτηνιατρικής Κλινικής

 • 3 εύκαμπτα βίντεο ενδοσκόπια Pentax, με εξωτερική διάμετρο εύκαμπτου σωλήνα 5,8mm, 7,9mm και 11,3mm
 • 2 ινοπτικά: ένα ουρητηροσκόπιο και ένα γαστρο- δωδεκαδακτυλοσκόπιο 7,9mm
 • 1 βίντεο-ωτοσκόπιο Storz και
 • 1 άκαμπτο 2,7mm 18cm Hopkins 30o Storz
Ενδοσκοπικό Τμήμα

Το ευρύ φάσμα των διαμετρημάτων σε ενδοσκόπια που διαθέτουμε, αυξάνει τη διαγνωστική και θεραπευτική ικανότητα να αντιμετωπίσουμε προσκομιζόμενα κλινικά περιστατικά οποιουδήποτε μεγέθους και ζωικού είδους ενώ συγχρόνως μεγιστοποιεί την ποιότητα αλλά και τον αριθμό των εκτελουμένων εξετάσεων.

Εξετάσεις Ενδοσκοπικού Τμήματος

Διαγνωστικές Ενδοσκοπήσεις

 • Οισοφαγοσκόπηση
 • Γαστροδωδεκαδακτυλοσκόπηση
 • Κολονοσκόπηση
 • Ρινοσκόπηση
 • Τραχειοσκόπηση
 • Βρογχοσκόπηση
 • Κυστεοσκόπηση
 • Ουρητηροσκόπηση
 • Ενδοσκόπηση γεννητικού
 • Ωτοσκόπηση
 • Ενδοσκοπική διερεύνηση συριγγίων
 • Λήψη ιστολογικής-κυτταρολογικής εξέτασης
 • Λήψη δωδεκαδακτυλικού υγρού
 • Λήψη τραχειοβρογχικού εκπλύματος

Θεραπευτικές Ενδοσκοπήσεις

 • Αφαίρεση ξένων σωμάτων από οισοφάγο-στόμαχο-ρινικές κόγχες-βρόγχους
 • Διαστολή στενώσεων οισοφάγου με ασκούς διαστολής
 • Τοποθέτηση ενδοπρόσθετων (stent) πεπτικού σωλήνα για την εξασφάλιση της βατότητας του αυλού.
 • Διαδερμική γαστροστομία με τη βοήθεια εύκαμπτου ενδοσκοπίου και τοποθέτηση σωλήνα εντερικής διατροφής.
 • Πολυποδεκτομή
 • Αφαίρεση βυσμάτων από τις αεροφόρες οδούς.
 • Μυριγγοτομή
 • Έγχυση Acell περιμετρικά της ουρήθρας σε περιστατικά ανεπάρκειας του μηχανισμού του σφιγκτήρα της ουρήθρας (USMI).