24 ΩΡΕΣ - 7 ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ & ΝΟΣΗΛΕΙΑ
Κουτίνας Χρήστος

Κουτίνας Χρήστος

Κτηνίατρος
Ειδικός Καρδιολόγος
Μαυροπούλου Τόνια

Μαυροπούλου Τόνια

Κτηνίατρος
Ειδικός Καρδιολόγος
Καρδιολογικό Τμήμα

Καρδιολογικό Τμήμα

Οι καρδιοπάθειες είναι αρκετά συχνές στα ζώα συντροφιάς. Η διάγνωσή και διαχείρισή τους προϋποθέτει εξειδικευμένο εξοπλισμό, εκπαίδευση και εμπειρία. Το πιο σημαντικό από όλα γι’ αυτές τις περιπτώσεις, είναι η συνεργασία του ιδιοκτήτη του ζώου με τον καρδιολόγο κτηνίατρο. Είναι ο σωστός τρόπος για να παρακολουθείται η εξέλιξη της υγείας του ασθενούς ζώου και να αποκαθίσταται η καλή ποιότητα ζωής του.
Η υψηλή εξειδίκευση των κτηνιάτρων-καρδιολόγων της κλινικής μας εξασφαλίζει την σε βάθος διερεύνηση και θεραπεία των καρδιολογικών νοσημάτων των μικρών ασθενών μας. Στην Πλακεντία εφαρμόζονται για πρώτη φορά στη χώρα μας ειδικές επεμβατικές θεραπευτικές τεχνικές, όπως τοποθέτηση βηματοδοτών και αναίμακτη επεμβατική αντιμετώπιση των στενώσεων της αορτής και της πνευμονικής αρτηρίας, καθώς και του παραμένοντος αρτηριακού πόρου.

Στην Πλακεντία Κτηνιατρική Κλινική η καρδιολογική εξέταση ρουτίνας περιλαμβάνει την κλινική εξέταση, το υπερηχοκαρδιογράφημα (triplex), το ηλεκτροκαρδιογράφημα και τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης. Η εξέταση διαρκεί από 30 – 45 λεπτά, ανάλογα με το είδος της διαγνωστικής διερεύνησης.

Στη συνέχεια ορίζεται η βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη θεραπευτική προσέγγιση, ενώ εντός λίγων ημερών αποστέλλεται και λεπτομερής αναφορά των ευρημάτων της καρδιολογικής εξέτασης, μαζί με όλα αυτά που έχουν συζητηθεί κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, καθώς και επιλεγμένες εικόνες από το υπερηχοκαρδιογράφημα. Σε περίπτωση που το θελήσει ο κτηνίατρος που παραπέμπει το περιστατικό ή o ιδιοκτήτης, δίνεται η δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε όλα τα αρχεία της υπερηχοκαρδιογραφικής εξέτασης (cine-loops) μέσω διαδικτύου.

Η υψηλή εξειδίκευση των κτηνιάτρων-καρδιολόγων της κλινικής μας εξασφαλίζει την σε βάθος διερεύνηση και θεραπεία των καρδιολογικών νοσημάτων των μικρών ασθενών μας. Στην Πλακεντία εφαρμόζονται για πρώτη φορά στη χώρα μας ειδικές επεμβατικές θεραπευτικές τεχνικές, όπως τοποθέτηση βηματοδοτών και αναίμακτη επεμβατική αντιμετώπιση των στενώσεων της αορτής και της πνευμονικής αρτηρίας, καθώς και του παραμένοντος αρτηριακού πόρου.

Για τα επείγοντα και τα σοβαρά καρδιολογικά περιστατικά που χρήζουν νοσηλείας, υπάρχει η δυνατότητα 24ωρης εντατικής θεραπείας που περιλαμβάνει την 24ωρη χορήγηση οξυγόνου και την παρακολούθηση της εξέλιξης μέσω εργαστηριακών, ακτινολογικών και υπερηχοτομογραφικών εξετάσεων

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αξιολογούνται και αξιοποιούνται άμεσα.