24 ΩΡΕΣ - 7 ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ & ΝΟΣΗΛΕΙΑ
Τιμίου Δημήτρης

Τιμίου Δημήτρης

Κτηνίατρος
Ειδικός Παθολόγος
Πανταβού Κατερίνα

Πανταβού Κατερίνα

Κτηνίατρος – Παθολόγος
Μαρτίνης Δημήτρης

Μαρτίνης Δημήτρης

Κτηνίατρος – Παθολόγος
Μυλωνίδη Θάλεια

Μυλωνίδη Θάλεια

Κτηνίατρος – Παθολόγος
Παθολογικό Τμήμα

Παθολογικό Τμήμα

Τα συμπτώματα μίας παθολογικής κατάστασης μπορεί να προέρχονται από περισσότερα του ενός συστήματος ενός ζώου. Η ολιστική διερεύνηση ενός τέτοιου περιστατικού απαιτεί εμπειρία, εξειδίκευση και εξοπλισμό.

Η Πλακεντία Κτηνιατρική Κλινική διαθέτει την ανάλογη γνώση και υποδομές (ανθρώπινο δυναμικό, οργάνωση και υλική υποδομή) για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση πλήθους παθολογικών καταστάσεων όπως οι παρακάτω:

  • Αιματολογικές παθήσεις (διερεύνηση αναιμίας, θρομβοκυτταροπενίας, λευκοπενίας, λευκοκυττάρωσης, διαταραχών πηκτικότητας κ.α.)
  • Παθήσεις Ουροποιητικού Συστήματος (Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια, Οξεία Νεφρική Ανεπάρκεια, Σύνδρομο Κατώτερης Ουροφόρου Οδού της γάτας, ουρολοιμώξεις, λιθίαση κ.α.)
  • Λοιμώδη νοσήματα (Λεϊσμανίωση, Ερλιχίωση, Διροφιλαρίωση, Αναπλάσμωση, Αιμοπλάσμωση, Ιογενής Λευχαιμία της γάτας, Ιογενής Ανοσοανεπάρκεια της γάτας, Τοξοπλάσμωση κ.α.)
  • Ενδοκρινολογικές παθήσεις (Νόσος του Addison, Σύνδρομο Cushing, Σακχαρώδης Διαβήτης, Υποθυρεοειδισμός, Υπερθυρεοειδισμός κ.α.)
  • Ογκολογικές παθήσεις (Λέμφωμα, Μαστοκύτωμα, Λευχαιμίες, νεοπλάσματα κοιλίας/ θώρακα)
  • Παθήσεις Αναπνευστικού Συστήματος (παθήσεις τραχείας, βρογχοπνευμονοπάθειες, πλευριτική συλλογή κ.α.)

Απεικονιστικές Εξετάσεις

Η άμεση διενέργεια ακτινογραφημάτων και υπερηχοτομογραφήματος κοιλίας με σύγχρονα μηχανήματα συνδράμει στην έγκαιρη διάγνωση των παθολογικών περιστατικών που προσκομίζονται.

Εργαστήριο

Η κλινική διαθέτει εσωτερικό εργαστήριο με ειδικούς κτηνιατρικούς αναλυτές (αιματολογικός, βιοχημικοί αναλυτές υγράς και ξηράς χημείας, ορμονολογικός, αναλυτής αερίων αίματος, αναλυτής μέτρησης χρόνων αιμόστασης, αναλυτής ούρων), μικροσκόπιο, όπως και ειδικά ορολογικά τεστ. Η δυνατότητα διενέργειας αναλύσεων on site, παρέχει την ταχύτατη και αξιόπιστη διάγνωση ενός παθολογικού περιστατικού. Για την ολοκλήρωση εξειδικευμένων εξετάσεων (ορολογικές, ορμονολογικές) τα δείγματα αποστέλλονται σε αντίστοιχα εργαστήρια.
 Παθολογικό Τμήμα

Λήψη υλικού

Η λήψη βιολογικού υλικού είναι πολύ σημαντική διαγνωστική διαδικασία. Η κλινική συνεργάζεται με έγκυρα μικροβιολογικά, κυτταρολογικά και ιστοπαθολογικά εργαστήρια της Ελλάδας και του εξωτερικού για την αποστολή των δειγμάτων.

Η υπερηχοτομογραφική εξέταση βοηθάει στη λήψη υλικού (κυτταρολογική, βιοψία tru-cat)
από πάσχουσες περιοχές οργάνων και μάζες. Επίσης διενεργείται παρακέντηση
του μυελού των οστών, παρακέντηση συλλογών και ανάλυση του υγρού.

Νοσηλεία

Η 24ωρη νοσηλεία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της θεραπευτικής διαδικασίας ενός παθολογικού περιστατικού. Η παρουσία έμπειρων κτηνιάτρων και νοσηλευτών καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου διασφαλίζει την παροχή κατάλληλης και εξατομικευμένης φροντίδας στους ασθενείς.

Μεταγγίσεις αίματος

Στη Πλακεντία Κτηνιατρική Κλινική παρέχεται η δυνατότητα μεταγγίσεων, τόσο ολικού αίματος όσο και των παραγώγων τους. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει δυνατότητα μετάγγισης, εκτός του ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων, φρέσκου κατεψυγμένου πλάσματος ενώ μετά από επικοινωνία παρέχεται η δυνατότητα μετάγγισης κρυοϊζήματος και κρυο-υπερκείμενου. Επίσης υπάρχει δυνατότητα χορήγησης ανθρώπινης αλβουμίνης.

Η μετάγγιση του αίματος και των παραγώγων του γίνεται πάντα μετά από τις απαραίτητες δοκιμές συμβατότητας (ομάδες αίματος, δοκιμές συμβατότητας – crossmatching). Η χορήγηση αίματος και παραγώγων του είναι μια διαδικασία που απαιτεί την συνεχή παρακολούθηση και έλεγχο του ζώου, τόσο κατά την διάρκεια της όσο και για ένα εικοσιτετράωρο μετά το τέλος της, και στην κλινική μας γίνεται με όλες τις δυνατές δικλείδες ασφάλειας.

Ογκολογικό τμήμα

Η αύξηση του χρόνου ζωής των ζώων συντροφιάς έχει καταστήσει ιδιαίτερα συχνά τα ογκολογικά προβλήματα υγείας στους μικρούς μας συντρόφους. Πολλά από τα προβλήματα αυτά σήμερα αντιμετωπίζονται με επιτυχία, ειδικά αν διαγνωστούν έγκαιρα. Πάρα πολλά ογκολογικά περιστατικά μπορούν είτε να ιαθούν, είτε να ελεγχθούν,  εξασφαλίζοντας παράταση και καλή ποιότητα ζωής.

Στην Πλακεντία Κτηνιατρική Κλινική  προσφέρεται η δυνατότητα διάγνωσης και αντιμετώπισης πληθώρας ογκολογικών περιστατικών. Η διάγνωση περιλαμβάνει απεικονιστικές εξετάσεις όπως ακτινολογικές και υπερηχοτομογραφικές.

Για τη διενέργεια αξονικών και μαγνητικών τομογραφιών, καθώς και κυτταρολογικών, ιστοπαθολογικών και ανοσοΪστοχημικών εξετάσεων, η κλινική μας συνεργάζεται με εξειδικευμένα κέντρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Υπάρχει έτσι η δυνατότητα διενέργειας εξειδικευμένων εξετάσεων όπως PCR for antigen receptor rearrangement (PARR) και κυτταρομετρία ροής (flow cytometry). Η θεραπευτική προσέγγιση γίνεται με την μέγιστη δυνατή ασφάλεια και περιλαμβάνει τόσο χειρουργική όσο και ειδική φαρμακευτική (χημικοθεραπευτική) αντιμετώπιση.