24 ΩΡΕΣ - 7 ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ & ΝΟΣΗΛΕΙΑ

Δημόσια υγεία και εχινοκοκκίαση

Είναι η παρασίτωση από τον Echinococcus Granulosus. Πρόκειται για παράσιτο (ταινία) που διαβιώνει στο λεπτό έντερο του σκύλου και άλλων άγριων σαρκοφάγων. Τμήματα του σώματος του παρασίτου που περιέχουν αυγά, αποβάλλονται στο περιβάλλον με τα κόπρανα του σκύλου.

Γιατί αποτελεί δημόσιο κίνδυνο;

Διότι αν ο άνθρωπος καταναλώσει αυγά του παρασίτου, προσβάλλεται από υδατίδωση. Δηλαδή στα εσωτερικά του όργανα (π.χ. ήπαρ, πνεύμονες, εγκέφαλος) σχηματίζονται κύστεις του παρασίτου (υδατίδες κύστεις) και προκαλούν σοβαρή δυσλειτουργία τους, όταν οι κύστεις αυτές δεν αντιμετωπιστούν από το ανοσοποιητικό σύστημα. Το ίδιο συμβαίνει και στα παραγωγικά ζώα (π.χ. αγελάδες, πρόβατα) όταν καταναλώνουν στους χώρους βοσκής αυγά του παρασίτου που αποβάλλονται από μολυσμένους σκύλους.

Πως προσβάλλεται ο σκύλος μου;

O σκύλος προσβάλλεται όταν καταναλώσει σπλάχνα παραγωγικών ζώων που φέρουν τις κύστεις των παρασίτων. Αυτό είναι δυνατό να συμβεί κοντά σε χώρους όπου απορρίπτονται σπλάχνα χωρίς να λαμβάνεται καμιά ιδιαίτερη μέριμνα για την ορθολογική τους διαχείριση (π.χ. αποτέφρωση των ακατάλληλων υποπροϊόντων σφαγής). Τέτοιοι χώροι είναι τα σφαγεία παλαιού τύπου, χώροι παράνομης σφαγής κ.α.

Τι πρέπει να προσέχω ακόμα και αν δεν έχω σκύλο;

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην κατανάλωση φρούτων και λαχανικών τα οποία δεν έχουν πλυθεί καλά, και στα οποία η μόλυνση από κόπρανα ύποπτων σκύλων ή άλλων σαρκοφάγων πού περιπλανώνται στις αγροτικές καλλιέργειες είναι πιθανή. Η επαγρύπνηση δεν αφορά μόνο τα προϊόντα που καταναλώνονται στο σπίτι αλλά και αυτά που καταναλώνουμε σε χώρους εστίασης.

Αν έχω σκύλο κινδυνεύω;

Όχι με τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Δεν τον διατρέφω με ωμά σπλάχνα ζώων και υποπροϊόντα σφαγής
  2. Δεν τον αφήνω να περιπλανάται μόνος
  3. Ακολουθώ πιστά το πρόγραμμα αποπαρασιτισμού που μου συστήνει ο κτηνίατρός μου

Είναι ευνόητο ότι τα σκυλιά που διαβιώνουν στις πόλεις δεν διατρέχουν κίνδυνο προσβολής
και κατόπι μετάδοσης του παρασίτου, αφού στην διατροφή τους δεν περιλαμβάνονται ωμά σπλάχνα ακόμα και αν πρόκειται για αδέσποτους σκύλους.

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι τα παραπάνω μέτρα αφορούν την ατομική προστασία, και αποτελούν τα βασικά μέτρα για την πρόληψη της νόσου. Η εκρίζωση της νόσου απαιτεί εντατικότερα μέτρα και την εμπλοκή πολλών φορέων (πολιτεία, επαγγελματικοί σύλλογοι, πολίτες).

Η φιλοσοφία τέτοιων μέτρων περιλαμβάνει των έλεγχο των αδέσποτων ζώων και την ενημέρωση των πολιτών για την ορθολογική διαχείριση των σκύλων τους, βελτίωση των συνθηκών σφαγής κ.α.