24 ΩΡΕΣ - 7 ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ & ΝΟΣΗΛΕΙΑ

Στείρωση του αρσενικού ζώου

Με τον όρο στείρωση του αρσενικού ζώου, η αλλιώς ορχεκτομή, εννοούμε την αφαίρεση των δύο όρχεων. Επιτυγχάνεται με απλή χειρουργική επέμβαση, υπό γενική αναισθησία , και απαιτεί την παραμονή του ζώου, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, για λίγες ώρες στην κλινική. Πολλοί ιδιοκτήτες, κυρίως για ψυχολογικούς λόγους, δεν είναι σύμφωνοι με την ιδέα της στείρωσης. Εντούτοις υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους η προοπτική της στείρωσης των αρσενικών ζώων θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τους ιδιοκτήτες.

Είναι αυτονόητο ότι εφόσον ο ιδιοκτήτης επιθυμεί να αποκτήσει απογόνους του σκύλου του ή πρόκειται για ζώα εκτροφής, τότε η στείρωση συστήνεται μετά το τέλος της αναπαραγωγικής ζωής του ζώου ή όταν ιατρικοί λόγοι το επιβάλλουν (π.χ. νεοπλασία όρχεως, παθήσεις του προστάτη κ.α.).

Με την στείρωση:

 1. Αποφεύγεται ο υπερπληθυσμός των ζώων και η αύξηση των αδέσποτων, σε περίπτωση που ο σκύλος έχει την δυνατότητα να κυκλοφορεί έξω.
 2. Προλαμβάνεται ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη σε περίπτωση που μαζί με το αρσενικό διαβιούν και θηλυκά ζώα.
 3. Αποτρέπεται η εμφάνιση νεοπλασιών των όρχεων.
 4. Μειώνεται σε μεγάλο βαθμό η πιθανότητα εμφάνισης παθήσεων του προστάτη, οι οποίες είναι πολύ συχνές στους σκύλους.
 5. Σε περίπτωση κρυψορχίας (παραμονή του ενός ή και των δύο όρχεων στην κοιλιακή κοιλότητα ή στον βουβωνικό πόρο) η στείρωση επιβάλλεται για να προληφθούν μελλοντικές παθολογικές καταστάσεις.

Αποφεύγεται ανεπιθύμητη συμπεριφορά και γεγονότα:

 1. Τα αρσενικά ζώα μαλώνουν λιγότερο και μειώνεται το φαινόμενο της ούρηση για την οριοθέτηση της περιοχής τους.
 2. Μειώνεται η πιθανότητα το ζώο να φύγει από το σπίτι (και να μην επιστρέψει) για να αναζητήσει το θηλυκό.
 3. Το ζώο γίνεται πιο στοργικό.

Ιδιαίτερα για τα κατοικίδια που φεύγουν από το σπίτι για την αναζήτηση του θηλυκού ζώου:

 1. Αυξάνει η πιθανότητα τραυματισμού (π.χ. από αυτοκίνητα).
 2. Πολλά ζώα επιστρέφουν τραυματισμένα από άλλα ζώα.
 3. Αυξάνει η πιθανότητα προσβολής από αφροδίσιο μεταδοτικό νεόπλασμα (καρκίνος που μεταδίδεται με το ζευγάρωμα και αφορά των πληθυσμό των σκύλων).
 4. Αυξάνει η πιθανότητα προσβολής από ιογενή λευχαιμία (γάτες).
 5. Αυξάνει η πιθανότητα προσβολής από τον ιό της ανοσοανεπάρκειας (γάτες).

Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για τη στείρωση;

Οι περισσότεροι κτηνίατροι συστήνουν η στείρωση να πραγματοποιείται στην ηλικία των 6 μηνών. Σ ‘αυτό συνηγορούν και πολλοί επιστήμονες που ασχολούνται με την συμπεριφορά των ζώων, υποστηρίζοντας ότι η στείρωση πριν την σεξουαλική ωρίμανση του ζώου μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης ανεπιθύμητης συμπεριφοράς.