24 ΩΡΕΣ - 7 ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ & ΝΟΣΗΛΕΙΑ

Νέα μονάδα εντατικής Νοσηλείας στην Πλακεντία Κτηνιατρική Κλινική

Στα πλαίσια της παροχής υψηλού επιπέδου νοσηλευτικής φροντίδας στα ασθενή ζώα που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, στη Πλακεντία Κτηνιατρική Κλινική, εγκαταστάθηκε και λειτουργεί σύγχρονος θάλαμος εντατικής νοσηλείας με δυνατότητα νοσηλείας μέχρι δυο ασθενών ζώων. Ο θάλαμος εντατικής νοσηλείας εξασφαλίζει τη νοσηλεία υπό συνθήκες πλήρους ελέγχου της θερμοκρασίας, υγρασίας και οξυγόνωσης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση του ποσοστών επιβίωσης των βαρέως πασχόντων ασθενών ζώων. Η νοσηλεία των ζώων στο θάλαμο εντατικής νοσηλείας προϋποθέτει την 24ωρη νοσηλευτική παρακολούθηση από εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό όλες τις ημέρες του χρόνου, που ήδη εξασφαλίζεται για όλα τα νοσηλευόμενα ζώα της Πλακεντίας Κτηνιατρικής Κλινικής.