24 ΩΡΕΣ - 7 ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ & ΝΟΣΗΛΕΙΑ

Συνεχής εξωσωματική αιμοδιύλιση Θεραπεία συνεχούς υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας (CRRT)

Οι θεραπείες εξωσωματικής κάθαρσης αίματος χρησιμοποιούν τις αρχές της διάχυσης, μεταφοράς και προσκόλλησης μορίων στο αίμα για να απομακρύνουν τοξίνες όπως και να διορθώσουν την αναλογία των υγρών του ασθενούς, τις διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας ή/και τις πιθανές ηλεκτρολυτικές διαταραχές.

Οι CRRT αποτελούν νεότερες θεραπείες αιμοκάθαρσης. Οι διαδικασίες πραγματοποιούνται με τη χρήση ειδικών συσκευών και φίλτρων με ημιδιαπερατή μεμβράνη. Η κάθαρση του αίματος επιτυγχάνεται με τη διάχυση και τη μεταφορά ουσιών μεταξύ του αίματος του ασθενούς και των ειδικών διαλυμάτων κάθαρσης.

Βασική ένδειξη της θεραπείας είναι ο έλεγχος της αζωθαιμίας σε περιπτώσεις οξείας νεφρικής ανεπάρκειας (ΟΝΑ) που δεν ανταποκρίνονται στη συντηρητική θεραπεία και στις οποίες δεν αναμένεται άμεση αποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας. Διενεργείται επίσης σε περιπτώσεις ΟΝΑ λόγω λοιμωδών νοσημάτων (λεπτοσπείρωση), στη θερμοπληξία και σε τοξικώσεις.

Πλεονέκτημα της θεραπείας είναι η συνεχής και βραδέος ρυθμού απομάκρυνση των μη επιθυμητών ουσιών του αίματος και ο έλεγχος αιμοδυναμικά ασταθών ασθενών. Η θεραπεία πραγματοποιείται ανά επιμηκυμένα περιοδικά διαστήματα μέχρι να αποκατασταθεί η φυσιολογική νεφρική λειτουργία. Σήμερα η CRRT αποτελεί τη μόνη μέθοδο θεραπείας για τα ζώα που πάσχουν από οξεία νεφρική ανεπάρκεια που δεν ανταποκρίνεται στη συμβατική θεραπεία. Η θεραπεία απαιτεί τη νοσηλεία του ζώου σε συνθήκες εντατικής θεραπείας και το κόστος της είναι υψηλό.

Στη Πλακεντία Κτηνιατρική Κλινική η Συνεχής Εξωσωματική Αιμοδιύλιση εφαρμόζεται με τη χρήση συσκευής Prisma Flex τελευταίας τεχνολογίας. Οι υπεύθυνοι για την εφαρμογή της κτηνίατροι Ρουμπέας Στάθης και Τόττα Έμυ είναι στη διάθεσή σας για να σας ενημερώσουν περισσότερο για τις δυνατότητες και τα όρια της μεθόδου.