• ΑΡΧΙΚΗ
  • ΝΕΑ
  • Webinar της Πλακεντίας: Έμφραξη του κατώτερου ουροποιητικού στο σκύλο. Πονοκέφαλος ή μήπως όχι;

Τραυματική ρήξη κερατοειδή και μετατραυματικός καταρράκτης σε σκύλο.

Τραυματική ρήξη κερατοειδή και μετατραυματικός καταρράκτης σε σκύλο.

Θηλυκός σκύλος ακαθόριστης φυλής, ηλικίας 2 ετών, προσκομίστηκε για οφθαλμολογική εξέταση μία εβδομάδα μετά τον τραυματισμό του δεξιού του οφθαλμού από γάτα. Στο διάστημα αυτό χορηγούνταν αντιβιοτικά κολλύρια τομπραμυκίνης και μοξιφλοξασίνης και μαρβοφλοξασίνη από το στόμα.

Κατά την οφθαλμολογική εξέταση του δεξιού οφθαλμού διαπιστώθηκε μύση και υπεραιμία της ίριδας. Η δοκιμή απειλής ήταν αρνητική. Ο κερατοειδής στο άνω τμήμα του ήταν οιδηματικός και παρουσίαζε διατιτραίνον θλαστικό τραύμα με ακανόνιστα χείλη (μορφής αστεριού). Το τραύμα είχε επιπωματιστεί με βύσμα ινικής γκρίζου χρωματισμού που παρουσίαζε μελανά στίγματα. Ο πρόσθιος θάλαμος ήταν σχετικά «ήρεμος» χωρίς στοιχεία έντονης φλεγμονής (κύτταρα, αίμα, ινική). Μετά τη φαρμακευτική πρόκληση μυδρίασης, στην εξέταση του κρυσταλλοειδούς φακού διαπιστώθηκαν εστιακές θολερότητες. Κατά τη βυθοσκόπηση που ήταν κοπιώδης και εμποδιζόμενη, λόγω του οιδήματος του κερατοειδή και της θόλωσης του φακού, δεν διαπιστώθηκαν αλλοιώσεις στο υαλοειδές και τον αμφιβληστροειδή. Στο υπερηχοτομογράφημα του οπίσθιου ημιμορίου του βολβού το οπίσθιο περιφάκιο ελέγχθηκε ακέραιο και ο οπισθοβολβικός χώρος χωρίς παθολογικά ευρήματα.

Διάγνωση

Τραυματική ρήξη κερατοειδή, πιθανή ρήξη πρόσθιου περιφακίου και μετατραυματικός καταρράκτης, ήπια μετατραυματική ραγοειδίτιδα.

Σχόλια για τη διάγνωση και για το θεραπευτικό πλάνο

Το διατιτραίνον τραύμα του κερατοειδή είναι μια συχνή μορφή νυγμώδους τραύματος του κερατοειδή που προκαλείται από το νύχι της γάτας. Όταν προκαλείται όχι τόσο κατά την είσοδο, όσο κατά την έξοδο του νυχιού μπορεί να έχει τη μορφή αστεριού με ανώμαλα τραυματικά χείλη. Ανάλογα με το βάθος εισόδου, μπορεί να συνυπάρχει τραυματισμός της ίριδας και ρήξη του πρόσθιου αλλά και του οπίσθιου περιφακίου. Ο τραυματισμός της ίριδας συνοδεύεται από αιμορραγία και έντονη φλεγμονή. Η ρήξη του πρόσθιου περιφακίου προκαλεί διαφυγή του περιεχομένου του φακού και φλεγμονή (φακοκλαστική ραγοειδίτιδα) καθώς και καταρράκτη. Στις περιπτώσεις αυτές η έκπλυση του προσθίου θαλάμου και συρραφή του κερατοειδή δεν επαρκούν και είναι απαραίτητη και η αφαίρεση του κρυσταλλοειδούς φακού. Αυτή η χειρουργική θεραπεία συστήθηκε και στο περιστατικό αυτό για τους ακόλουθους λόγους:

  • Αν και ο τραυματισμός ήταν παλαιός (7 ημέρες), ο οφθαλμός δεν παρουσίαζε έντονη φλεγμονή και η πρόγνωση ήταν ευνοϊκή.
  • Παρόλο που λόγω του οιδήματος δεν ήταν δυνατό να ανιχνευθεί προεγχειρητικά περιεχόμενο του φακού στον πρόσθιο θάλαμο, η διάγνωση του καταρράκτη και ο χρωματισμός του βύσματος έκανε πολύ πιθανή την ρήξη του πρόσθιου περιφακίου. Φυσικά και μόνον ο καταρράκτης δικαιολογούσε την απόφαση για αφαίρεση του φακού, η μετεγχειρητική όμως αντιφλεγμονώδης θεραπεία θα έπρεπε να είναι πιο ισχυρή σε περίπτωση ρήξης του πρόσθιου περιφακίου.

Θεραπεία - Εξέλιξη

Κατά τη χειρουργική επέμβαση μετά την αφαίρεση του βύσματος και τον καθαρισμό του τραύματος, διαπιστώθηκε η παρουσία περιεχομένου του φακού εντός του προσθίου θαλάμου και ανώμαλη περιφερική ρήξη του πρόθιου περιφακίου. Παρά την ευρεία καψουλόρηξη αυτή δεν μπόρεσε να συμπεριλάβει ακέραιο πρόσθιο περιφάκιο στην περιοχή του τραύματος. Έτσι μετά την φακοθρυψία, κρίθηκε ότι η θήκη του φακού δεν μπορούσε να υποστηρίξει τον τεχνητό ενδοφακό, και αρκεστήκαμε στην αφακική όραση. Η συρραφή του τραύματος μετά την έκπλυση του οφθαλμού έγινε με απορροφήσιμο ράμμα πολυγλακτίνης 910 8/0 σε τρόπο ώστε να αποκατασταθεί η καμπυλότητα του κερατοειδή καταλείποντας το δυνατό μικρότερο βαθμό αστιγματισμού με διαυγή οπτικό άξονα. Μετεγχειρητικά χορηγήθηκαν αντιβιοτικά, στεροειδή και μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη και μυδριατικά τοπικά. Παρεντερικά χορηγήθηκαν αντιβιοτικά και μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη.

Εικόνα κατά τη προσκόμιση μετά από τη φαρμακευτική μυδρίαση.

Εικόνα 1. Εικόνα κατά τη προσκόμιση μετά από τη φαρμακευτική μυδρίαση. Με τα άσπρα βέλη σημειώνεται το βύσμα ινικής που έχει ταμπονάρει το τραύμα. Με τα μαύρα βέλη το οίδημα του κερατοειδή και με τα κόκκινα μέρος των χειλέων του τραύματος.

Εικόνα κατά τη προσκόμιση μετά από τη φαρμακευτική μυδρίαση.

Εικόνα 2. Εικόνα κατά τη προσκόμιση μετά από τη φαρμακευτική μυδρίαση. Με τα βέλη σημειώνονται οι θολερότητες του φακού (καταρράκτης).

Άμεση μετεγχειρητική εικόνα.

Εικόνα 3. Άμεση μετεγχειρητική εικόνα. Με τα βέλη σημειώνεται η γραμμή της χειρουργικής ρήξης του πρόσθιου περιφακίου (καψουλόρηξη).