• ΑΡΧΙΚΗ
 • ΝΕΑ
 • Webinar της Πλακεντίας: Έμφραξη του κατώτερου ουροποιητικού στο σκύλο. Πονοκέφαλος ή μήπως όχι;

Υψηλή τιμή κρεατινίνης ορού σε Υποθυρεοειδικό σκύλο

Υψηλή τιμή κρεατινίνης ορού σε Υποθυρεοειδικό σκύλο

Ρουμπέας Ευστάθιος DVM, Msc

Ιστορικό

Canadian Shepherd, 8 ετών, αρσενικό, ακέραιο, προσκομίστηκε στην κλινική εξαιτίας μείωσης της όρασής του κατά τις νυκτερινές ώρες. Κατά την οφθαλμολογική εξέταση τέθηκε η διάγνωση της PRA (προϊούσα ατροφία αμφιβληστροειδή). Στα πλαίσια του περαιτέρω ελέγχου ζητήθηκε από τους κηδεμόνες του ζώου γενική προληπτική εξέταση.

Η όρεξη και η διάθεση ήταν φυσιολογικές. Ο σκύλος ήταν έντονα στρεσσικός. Η κλινική εξέταση ήταν φυσιολογική. Πραγματοποιήθηκαν προληπτικές εργαστηριακές εξετάσεις αίματος.

 • ΣΒ= 52 kg (δείκτης μάζας σώματος 3.5/5)
 • 100 παλμοί/λεπτό, φυσιολογική ακρόαση
 • ΧΕΤ <2 sec, βλεννογόνοι κατά φύση
 • Γενική αίματος

  Υψηλή τιμή κρεατινίνης ορού σε Υποθυρεοειδικό σκύλο

 • Βιοχημικές εξετάσεις

  Υψηλή τιμή κρεατινίνης ορού σε Υποθυρεοειδικό σκύλο

 • Ηλεκτρολύτες

  Υψηλή τιμή κρεατινίνης ορού σε Υποθυρεοειδικό σκύλο

Η γενική αίματος ήταν φυσιολογική. Στις βιοχημικές εξετάσεις παρατηρήθηκε αύξηση των τιμών της CREA και της ALT. Συστήθηκε ειδική τροφή για νεφροπαθείς σκύλους και αποφασίστηκε επανεξέταση μετά από ένα μήνα για επανάληψη των εξετάσεων και διερεύνηση των παθολογικών τιμών.

1η επανεξέταση (1 μήνας μετά):

Η όρεξη και η διάθεση παρέμεναν φυσιολογικές, όμως είχε παρατηρηθεί ελαφρά αύξηση του σωματικού βάρους. Πραγματοποιήθηκαν γενική αίματος, βιοχημικές εξετάσεις, ορολογικές εξετάσεις, μέτρηση χολικών οξέων, ουρολογική εξέταση, καλλιέργεια ούρων, μέτρηση αρτηριακής πίεσης και υπέρηχος κοιλίας.

 • ΣΒ= 53.5 kg (δείκτης μάζας σώματος 3.5/5)
 • 120 παλμοί/λεπτό, φυσιολογική ακρόαση
 • ΧΕΤ <2 sec, βλεννογόνοι κατά φύση
 • Αρτηριακή πίεση (συστολική): 160 mmHg (stress)
 • Γενική αίματος:
  Υψηλή τιμή κρεατινίνης ορού σε Υποθυρεοειδικό σκύλο
 • Βιοχημικές Εξετάσεις:
  Υψηλή τιμή κρεατινίνης ορού σε Υποθυρεοειδικό σκύλο
 • IDEXX 4Dx snap (AP_spp, EC-EE, HW, Lyme): Αρνητικό
 • Speed Leish Test Virbac: Αρνητικό
 • Χολικά οξέα Πριν το φαγητό: 11, Μετά το φαγητό: 19 (<12 κφ, 12-25 αμφίβολο αποτέλεσμα, >25 συμβατό με ηπατική δυσλειτουργία)
 • Ουρολογική εξέταση: Ειδ. Βάρος 1017, Dip stick αρνητικό, Heller αρνητική, εξέταση ιζήματος αρνητική
 • Καλλιέργεια ούρου: Αρνητική
 • Υπέρηχος κοιλίας: Το ήπαρ ελέγχθηκε φυσιολογικού μεγέθους και σχήματος ενώ η ηχογένεια του ηπατικού παρεγχύματος και ιδιαιτέρως του αριστερού λοβού απεικονίστηκε διάχυτα ελαφρώς αυξημένη. Ο σπλήνας ελέγχθηκε φυσιολογικού μεγέθους, σχήματος και ηχογένειας παρεγχύματος ενώ ανιχνεύθηκε μικρή (2.22*1.29 cm), μεικτής ηχογένειας και ωοειδούς σχήματος μάζα εντός του. Οι νεφροί όπως και τα λοιπά όργανα της κοιλιακής κοιλότητας ελέγχθηκαν κατά φύση.

Κατά την κλινική εξέταση ήταν πάλι έντονα στρεσσικός και εκεί αποδόθηκε η οριακή τιμή της αρτηριακής πίεσης. Η γενική αίματος ήταν φυσιολογική. Η εξέταση των λοιμωδών νοσημάτων ήταν αρνητική. Στις βιοχημικές εξετάσεις η CREA παρέμεινε αυξημένη ενώ η ALT υπερδιπλασιάστηκε. Η μάζα του σπλήνα θεωρήθηκε τυχαίο εύρημα βάσει της ηχογένειάς της. Αποφασίστηκε συνέχιση της χορήγησης της ειδικής τροφής και επανεξέταση για τον επανέλεγχο του μεγέθους της μάζας, τη λήψη βιοψίας ήπατος και τον έλεγχο της λειτουργίας του θυρεοειδούς.

2η επανεξέταση (2 μήνες μετά την αρχική προσκόμιση):

Η όρεξη και η διάθεση παρέμεναν φυσιολογικές, όμως παρατηρήθηκε εκ νέου αύξηση του σωματικού βάρους. Επίσης παρατηρήθηκε ήπια υποτρίχωση κατά μήκος του κορμού. Πραγματοποιήθηκαν βιοχημικές εξετάσεις, ορολογικές εξετάσεις, βιοψία ήπατος (υπερηχοτομογραφικά καθοδηγούμενη) και έλεγχος της λειτουργίας του θυρεοειδούς.

 • ΣΒ= 56 kg (δείκτης μάζας σώματος 4/5)
 • 120 παλμοί/λεπτό, φυσιολογική ακρόαση
 • ΧΕΤ <2 sec, βλεννογόνοι κατά φύση
 • Βιοχημικές εξετάσεις:
  Υψηλή τιμή κρεατινίνης ορού σε Υποθυρεοειδικό σκύλο
 • Ορμονολογικές εξετάσεις (προφίλ θυρεοειδούς):
     
T4 (basal value) <0.12 μg/dl 1.3-4.5
TSH 4.68 ng/ml <0.60
fT4 (basal value) (equilibrium dialysis) 0.5 pmol/l 7.7- 47.6
T3 <10.0 ng/dl 20-206
fT3 (basal value) 0.5 pmol/l 3.7-9.2
T4-antibodies 7% <20
T3-antibodies 4% <10
TG-antibodies negative negative
 • Βιοψία ήπατος: μέτρια εκφύλιση ηπατοκυττάρων με ήπια ως μέτρια συσσώρευση χαλκού και πυλαία ίνωση

Στις βιοχημικές εξετάσεις η CREA παρέμενε αυξημένη, η ALT αυξήθηκε ελαφρώς ενώ οι τιμές των υπόλοιπων ηπατικών ενζύμων και της χολοστερόλης ήταν αυξημένες (υπό νηστεία). Το αποτέλεσμα των ορμονολογικών εξετάσεων έδειξε υποθυρεοειδισμό και η βιοψία, ήπια μορφής ηπατοπάθεια λόγω συσσώρευσης χαλκού. Αποφασίστηκε η έναρξη της θεραπείας και η επανεξέταση μετά από 1.5 μήνα.
Διάγνωση: Υποθυρεοειδισμός
Θεραπευτική Αντιμετώπιση: Τ4 (Levothyroxine) 200 μg 3 tabs bid x…

3η επανεξέταση (3.5 μήνες μετά την αρχική προσκόμιση):

Η όρεξη, η διάθεση και η κινητικότητα αυξήθηκαν σε σημαντικό βαθμό ενώ το σωματικό βάρος μειώθηκε. Επίσης παρατηρήθηκε υποχώρηση της υποτρίχωσης στον κορμό. Πραγματοποιήθηκαν γενική αίματος, βιοχημικές εξετάσεις, μέτρηση της θυροξίνης στο αίμα και υπέρηχος κοιλίας.
 • ΣΒ= 54.5 kg (δείκτης μάζας σώματος 3.5/5)
 • 100 παλμοί/λεπτό, φυσιολογική ακρόαση
 • ΧΕΤ <2 sec, βλεννογόνοι κατά φύση
 • Γενική αίματος:
  Υψηλή τιμή κρεατινίνης ορού σε Υποθυρεοειδικό σκύλο
 • Βιοχημικές εξετάσεις:
  Υψηλή τιμή κρεατινίνης ορού σε Υποθυρεοειδικό σκύλο
 • Ορμονολογικές:
  Υψηλή τιμή κρεατινίνης ορού σε Υποθυρεοειδικό σκύλο
 • Υπέρηχος κοιλίας: Η ηχογένεια του ήπατος και του σπλήνα ελέγχθηκαν φυσιολογικές. Η μάζα του σπλήνα παρέμεινε στο ίδιο μέγεθος και ηχογένεια.

Η γενική αίματος ήταν φυσιολογική. Στις βιοχημικές εξετάσεις η CREA, τα ηπατικά ένζυμα και η χολοστερόλη είχαν πλέον φυσιολογική τιμή. Η τιμή των τριγλυκεριδίων βρέθηκε υψηλή. Η ολική Τ4 βρέθηκε ελαφρώς αυξημένη. Έγινε αναπροσαρμογή της θεραπείας με μείωση της δόσης της Τ4 (Levothyroxine) 200 μg σε 2.5 tabs bid και αποφασίστηκε επανεξέταση σε 2 μήνες.

Συζήτηση

Ο υποθυρεοειδισμός είναι ένα από τα πιο υποδιαγνωσμένα νοσήματα στον σκύλο. Οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούν την επίκτητη μορφή του. Μερικά από τα κύρια συμπτώματα του υποθυρεοειδισμού είναι η αύξηση του σωματικού βάρους, η μείωση της διάθεσης και της κινητικότητας, η υποτρίχωση και ο λήθαργος. Κάποιες βασικές μεταβολές στις εργαστηριακές εξετάσεις είναι η αναιμία (30%), η αύξηση των ηπατικών ενζύμων (ALT, ALP, AST, GGT, σε ποσοστό 25-30%), η αύξηση της χολοστερόλης και των τριγλυκεριδίων. Ο υποθυρεοειδισμός προκαλεί μείωση της σπειραματικής διήθησης στους νεφρούς (GFR) που στον άνθρωπο οδηγεί μέχρι και σε αύξηση της τιμής της CREA. Στον σκύλο ως τώρα δεν έχει αποδειχθεί κάτι παρόμοιο. Η διάγνωση του υποθυρεοειδισμού απαιτεί τη μέτρηση του ειδικού ορμονολογικού προφίλ (TT4, fT4- equilibrium dialysis, TSH, antithyroid antibodies). Απαιτείται η θεραπεία εφ’ όρου ζωής με levothyroxine. Η διάθεση και η όρεξη επανέρχονται μετά τη πρώτη εβδομάδα θεραπείας, ενώ οι δερματικές αλλοιώσεις και η παχυσαρκία και η λιπαιμία υποχωρούν μετά τη 4η -6η. Η πρόγνωση είναι καλή.

Η συνύπαρξη του υποθυρεοειδισμού με την προϊούσα ατροφία του αμφιβληστροειδή, η οποία είναι μια γενετική νόσος, ήταν τυχαία στο συγκεκριμένο περιστατικό.

Βιβλιογραφία

 1. Graham P (2009) Canine hypothyroidism: diagnosis and therapy. In Practice 31 (2), 77-82 VetMedResource
 2. A. Connor, JE. Taylor, Renal impairment resulting from hypothyroidism, NDT Plus. 2008 Dec; 1(6): 440–441
 3. D.L. Panciera, H.P. Lefebvre, Effect of Experimental Hypothyroidism on Glomerular Filtration Rate and Plasma Creatinine Concentration in Dogs, J Vet Intern Med 2009;23:1045–1050